Alevi Kültürü

Alevilik; Müzik, Semah, Deyiş, Şiir, Dünyayı Yorumlama, İnsanlığa Bakış, Hayata Bakış, Alevi gelenek ve görenekleri ve her türlü Halk sanatını kapsar. Alevilerde özelikle deyiş ve semah duygu ve düşünceleri yaymak dile getirmek için bir araç olarak kullanılır, aynı zamanda bir tür ibadettir.

alevi kültürü

Alevi Kültürünü birkaç satırla anlatmak imkansız olduğu için bu Kategori alt başlıklarında Semah’tan tutalımda Kutsal bilinen yerlere Dilek Çaputu bağlamaya kadar geniş bir yelpazeyi başlıklar altında sunacagız.

www.aleviforumu.com