Aleviler Kelime-i şehadet getirir mi?

Biçimsel ibadet türlerinden bir başkası olan “kelime-i şehadet” de, İslam’ın tüm mezhep ve yorumlarında, -küçük değişikliklerle- görülmektedir. İslam’ın tüm mezheplerinde “kelime-i şehadet” olmazsa olmaz bir ibadet biçimidir.

kelimei sehadet

Alevilik’te ise “kelime-i şehadet getirmek” gibi bir ritüel bulunmamaktadır.